Vår anläggning

Här ska vi försöka att presentera vår anläggning med skjutbanor och klubbhus.
Detta verksamhetsåret 2015,  har vi påbörjat en välbehövlig upprustning av anläggningen.
Arbetet kommer att fortsätta under 2016/2017 och ske i etapper som vi i ord och bild kommer att
visa på denna sida.