IPSC

Under januari 2018 så anslöts ÖPK till SDSSF.

Under 2018 har vår första kull av egna skyttar utbildats.

Klubbens skyttar har varit flitiga på externa matcher, i både Sverige, Danmark och Estland.

På såväl mindre matcher och på större matcher så som SM i Shotgun, SM i Minirifle och Nordiska Mästerskapen i Production.

Medlemmar har jobbat på ett större antal av de stora matcherna ute i Sverige och stöttat sportens framväxt. Vi har under vårt första år stått värdar för två uppskattade matcher, en mindre och en lite större.

VAD ÄR DYNAMISKT SKYTTE?
Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet. I Dynamiskt Sportskytte får arrangören av en tävling, utifrån skjutbanans förutsättningar för säkert skytte, placera tavlorna på vilket avstånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. Det gör att varje skytteutmaning alltid blir olik alla andra och oändlig i sin variationsmöjlighet. Det blir Dynamiskt. Det blir den, tycker vi, roligaste och mest utmanande idrotten som finns.

De första Dynamiska Sportskyttetävlingarna ägde rum i Kalifornien på 1950talet. Snabbt spred sig idrotten over världen till Australien, Central- och Sydamerika, Afrika och Europa.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj 1976. 40 deltagare från lika många länder hade bjudits in för att besluta inriktningen för Dynamiskt Sportskytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och utnämndes till den första världsordföranden för IPSC.

1977 bildades vårt svenska skytteförbund vilket 1979 upptogs i världsförbundet IPSC och har vuxit sig starkt till dagens Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med flera poängzoner. Den mittersta, svåraste och minsta kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Dynamiskt Skytte bedrivs i fyra grenar – pistol, hagelgevär, gevär och miniatyrgevär.
Pistolskytte utövas med enhandsvapen på avstånd upp till 60 meter.
Hagelskytte utövas med hagelgevär på avstånd upp till 90 meter.
Gevärsskytte utövas med gevär på avstånd upp till 350 meter.
Minirifle utövas med gevär i kaliber .22LR på avstånd upp till 100 meter.

NROI – National Range Officers Institute
Skjutledarna bildar ett stöd och är en viktig del av infrastrukturen i dynamiskt skytte och av den orsaken har vi organisationer som NROI.
Läse mer på: http://www.nroi.se/
Kontakt person, instruktör IPSC Håkan Söderholm

Intresseanmälan Kontakt

 

Verification