Pistolskytte

Precisionsskjutning kan sägas vara grunden för allt skytte. Det är i precisionsskyttet man bäst tränar upp och ”nöter in” en bra hantering av vapnet, användningen av riktmedlen samt avfyrningsteknik. Kunskaper som är avgörande i alla former av skytte. Precisionsskytte skjuts uteslutande på skjutbanor och då oftast från en så kallad skjuthall där skytten står i skydd för vädret.
 I precisionsskjutning skjuter man mot en fast uppställd 10-ringad tavla, 60 x 60 cm, på 25 meters avstånd. Den yttersta ringen, som ger 1 poäng, är 50 cm i diameter och den innersta, som ger 10 poäng, är 5 cm i diameter. Man skjuter i så kallade serier där varje serie omfattar 5 skott. Skjuttiden för varje serie är 5 minuter. Det är således mycket gott om tid. När skjutserien är avslutad markerar man genom att gå fram till tavlan och räkna samman hur många poäng man lyckats få. Som mest kan man få 50 poäng per serie, något som inte ens de bästa lyckas med varje gång. Markeringen avslutas med att skotthålen kritas och täcks med klisterlappar.
En tävling i precisionsskjutning omfattar vanligen 6 eller 7 men upp till 10 serier vid mästerskap. Slutresultatet är då summan av resultaten för varje tävlingsserie. Det förekommer att man vid vissa tävlingar räknar fram resultaten efter 6 serier och de som då placerat sig bäst går vidare till en finalskjutning om 4 serier. En tävling inleds alltid med en provserie så att man t ex skall kunna kontrollera inställningen av riktmedlen. Provserien räknas självklart inte in i slutresultatet.
Det förekommer också varianter av precisionsskjutning som, Snabbskjutning Militär snabbmatch, Nationell helmatch och Skidskytte/Springskytte. Dessa skyttegrenar skjuts under helt annorlunda förutsättningar, på andra tider och mot andra slags tavlor. Grundprincipen, att träffa i mitten av målet, är dock densamma.