Österlens pistolklubb

Ofred i Europa sommaren 1942 kom att mer eller mindre ha stor betydelse för pistolskyttet i Albo härad.

Efter många enskilda skjutningar i backar och grusgropar kom ett antal reservister i krigets slutskede att verkligen bilda en pistolklubb. Den kom att innefattas i Albos befäls förening.
Under en följd av år hade man en liten grusgrop strax söder om Havängs sommarby och här bedrev man skjutningar fram till 1956, då man åter tog krafttag i pistolskyttet och flyttade till Sankt Olof. Samtidigt ändrade man namnet till Albo Pistolklubb.

Nu kom en med den tidens mått en något bättre pistolskytte bana till stånd, sedan följde ganska många år som pistolskyttet förflöt ganska lugnt fram till 1975, då tilltog intresset för pistolskytte och man började planera för en utbyggnad. Så skedde också.
Under de närmaste 10 åren byggdes pistolbanan om till en modern med en väl fungerande skjutbana, med såväl 25 meters och 50 meters bana samt även automatiska duellställ på 20 skjutplatser.

Klubbstugan som uppfördes under denna tid har plats för ca 80 personer samtidigt.
Samtidigt blev det åter dags att ändra namn, nu till Österlens Pistolklubb.

Under de åren som utbyggnaden av pistolbanan samt färdigställande av klubbhus har kommun och stat varit välvilliga och på ett storslaget sätt bifallet våra ansökningar om investeringsbidrag.

Marken som klubben disponerar har under ett stort antal år arrenderats av Domänverket men friköptes i samband med Domänverkets försäljning av mindre markområden under mitten av 1990 talet.
Sedan dess har klubben en egen ägd skyttebana naturskönt belägen i Sankt Olof skogen.