Licensansökning

Vid ansökan av föreningsintyg var god fyll i polisens blankett (länk)
inkom till styrelsen senast 3 dagar före utsatt datum för styrelsemöte
Ej korrekt ifylld ansökan behandlas ej.

Föreningens organisations nummer 838800-7240 ÄR DET RÄTT?

Ansökan kan mails eller lämnas till vår sekreterare.
sekreterare(att)osterlenspistolklubb.se

Policy föreningsintyg (väntar på original från er)
ligger en under medlemmar Policy Föreningsintyg 2018 rev 4