Österlens pistolklubb ÖPK

Välkommen till Österlens pistolklubb ÖPK.

Härmed kallas Du till årsmöte med Österlens Pistolklubb.
När:  Lördagen den 19 juni 2021, klockan 10.00
Var:  Klubbstugan S:t Olof

Vid otjänlig väderlek i form av regn eller annat flyttas mötet till ett senare tillfälle då detta kommer ske
utomhus på grund av Corona. Information om eventuellt inställt möte kommer att förmedlas via hemsidan
www.osterlenspistolklubb.se.

Dokument för årsmötet 2021 finns under Medlemmar.

Eventuella motioner skall vara skriftliga och undertecknade samt vara styrelsen tillhanda senast 2021-06-10.

För mer information se den bifogade kallelsen.
Förslag till dagordning årsmötet 2021
Kallelse till årsmöte 2021

Med vänliga hälsningar
Fredrik Tufvesson

Sekreterare, Österlens Pistolklubb

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2021.
Fakturan kommer att mailas ut.
Avgiften är 820kr för dig som önskar vara med i svenska pistolskytterförbundet.

På grund av rådande omständigheter är inget datum klart för årsmötet ännu.
Separat kallelse kommer så snart det möjliggörs för genomförande.

Önskar du betala engångssumman 750kr för träning 2021 lägger du på detta på medlemsavgiften.

Utebliven betalning medför automatisk avregistrering som medlem.

Ingen påminnelse utgår.

Ange OCR eller kund nummer vid betalning.

Önskar du inte vara medlem i ÖPK längre ber vi dig kontakta vår kassör på kassor(att)osterlenspistolklubb.se

Det är fritt för varje medlem att utnyttja banan på de träningstider vi har.

Glöm ej att betala träningsavgiften på 30kr vid träning.