Österlens pistolklubb ÖPK

Välkommen till Österlens pistolklubb ÖPK.

Det är dags att betala medlemsavgiften i Österlens Pistolklubb för 2019.

Medlemsavgiften fastställes årligen vid ordinarie årsmöte för att täcka föreningens kostnader för
Dig som medlem.

Medlemsavgiften innebär även att Du som medlem förbinder Dig att följa föreningens stadgar
samt att medverka i föreningens olika aktiviteter såsom bl.a

Vara aktiv vid arbetsdagar, bistå som skjutledare / biträdande skjutledare, hjälpa nya skyttar,
delta i förekommande fall i styrelsearbetet, bidra till en i övrigt positiv utveckling av föreningen
samt naturligtvis att deltaga i tränings och tävlingsverksamheten.

GDPR, nya personuppgiftslagen där Du som medlem godkänner att uppgifter om Dig registreras
av föreningen. Samt att Du godkänner att Ditt namn får publiceras på anmälnings- / resultatlistor
mm och att bilder av Dig får publiceras i press och på hemsida.

För att kunna styrka sitt behov att inneha vapen behöver man vara aktiv medlem i någon
skytteförening och dessutom ha Tränat / Tävlat vid mer än enstaka tillfällen.

Föreningsintyg utfärdas endast till medlem som har föreningen som moderklubb och endast för
vapen som föreningen bedriver verksamhet i såsom PPC, IPSC och Nationellt skytte.

Svenska Pistolskytteförbundets uppfattning är att alla som innehar enhandsvapen och
/ eller avlossar minst ett skott skall anses som aktiva skyttar.

Förtydligande av medlemsavgiften för 2019

Aktiv medlem betalar en medlemsavgift som är 780 kronor / kalenderår

Passiv medlem betalar en medlemsavgift som är 300 kronor / kalenderår

Medlem som har annan förening som moderklubb eller endast skall skjuta IPSC betalar

endast klubbavgiften  på 500 kronor

Vi ser helst att Du betalar Din medlemsavgift senast 2019-02-28 till klubbens
Bankgiro 226-3382 eller Swish 123 496 82 02

Vid betalning ange:  Ditt namn samt medlemsavgift 2019 så att kassören vet vem som betalat.

I annat fall riskerar Du att, utan föregående varning avregistreras som medlem.

Styrelsen för Österlens Pistolklubb